Protokół jury

Jury w składzie:

Jarosław Wasik - przewodniczący
Barbara Melzer
Izabela Leonarczyk
Teresa Drozda
Krzysztof Jaślar

po wysłuchaniu 22 piosenek postanowiło przyznać:
- GRAND PRIX Kabaretowi 7 MINUT PO z Krakowa za piosenkę „ Jak to Jurek sobie życzył"
- Pierwszą nagrodę za interpretację piosenki „Jagienka i orzechy" otrzymał Piotr Kosewski z Sopotu.
- Druga nagroda za piosenkę „Idealna" została przyznana zespołowi Nic Wielkiego z Warszawy.
- Jurorzy przyznali również dwie równorzędne trzecie nagrody, które otrzymali: Agata Gałach z Warszawy i Piotr Grzyb z Ostrołęki.

Nagrodę Publiczności otrzymał Kabaret 7 MINUT PO :-)

Organizatorzy 32. Przeglądu Kabaretów PAKA w Krakowie zaprosili do finału konkursu Kabaret 7 Minut Po i zespół Nic Wielkiego.